Aleksandar Radojevic Headshot

Aleksandar

Radojevic

PPG

1.7

RPG

2.4

APG

0.5

7'3" | 250lb