Spirit Dance Team | LAC vs. SAC 11-23-13

November 24, 2013