Jahidi White Headshot

Jahidi

White

PPG

5.9

RPG

5.8

APG

0.2

6'9" | 290lb