SPLASH GORDON

November 26, 2018: Houston Rockets vs. Washington Wizards - Highlights of Eric Gordon