E'Twaun to Jrue for 2

E'Twaun Moore finds Jrue cutting to the basket.