2018 Media Day: Timofey Mozgov

Timofey Mozgov spoke to the media on Monday.