Magic Practice: Evan Fournier (3/12)

Evan Fournier spoke to the media after Orlando Magic practice on Tuesday.