Magic Practice: Evan Fournier (2/21)

Evan Fournier spoke to the media after Orlando Magic practice on Thursday.