Magic Practice: Evan Fournier (12/18)

Evan Fournier spoke to the media after Orlando Magic practice on Tuesday.