Magic Practice: Evan Fournier (10/9)

Evan Fournier spoke to the media after Orlando Magic practice on Tuesday.