2018 NBA Draft Combine: Shake Milton

SMU guard Shake Milton spoke to the media at the 2018 NBA Draft Combine.