Jazz Pregame: Aaron Gordon

Aaron Gordon spoke to the media prior to Orlando's road game against the Utah Jazz.