2018 Media Day: Aaron Gordon

Aaron Gordon spoke to the media on Monday.