Yi Jianlian Interview

Yi Jianlian talks to the media following practice on Wednesday.