Coach K Talks Thunder Trio

Team USA Head Coach Mike Krzyzewski praises the work ethic of the Thunder Trio on Team USA.