Kristin Chenoweth Sings National Anthem

Oklahoma native Kristin Chenoweth performs the National Anthem at the Thunder vs. Mavericks game at Chesapeake Arena.