Shootaround: Stephen Jackson

4/3/13 - Stephen Jackson speaks to the media prior to Wednesday's game against the Magic.