All
  Anhui TV
  Beijing TV
  CCTV 5
  Dragon Mobile TV
  Fujian TV
  Guangdong TV
  Guangxi TV
  Hainan TV
  Heilongjiang TV
  Hubei TV, Sports Channel
  Hunan Economic TV
  Inner Mongolia TV
  Jiangsu TV
  Jiangxi TV
  Jin Bao Sports Channel (NBA TV)
  Liaoning TV
  NBA.com/China
  Nubb.com
  Qinghai TV
  QQ.com
  Shaanxi TV
  Shandong TV, Sports Channel
  Shanghai TV
  Shenzhen TV
  Sohu.com
  Xinjiang TV