Friday, Nov 21 7:30PM
Philips Arena
Atlanta GA
WATCH ON FS Detroit
LISTEN ON 105.1 FM