Nag-praktis ang Pacers sa Maynila, Pilipinas

October 8, 2013