Heat Prep: Tobias Harris

Tobias Harris addressed the media prior to departing to Miami on Friday.