Bulls Pregame: Tobias Harris

Tobias Harris spoke to the media after shoot-around prior to the bulls game.