Magic Fan Hits Half-Court Shot

Magic Fan Hits Half-Court Shot

One lucky Magic fan makes the half-court shot to win $1000.

VIDEO ARCHIVES