Exit Interview: Josh Richardson (4/17/17)

Josh Richardson speaks to the media about the 2016-17 season