Shootaround: Erik Spoelstra (12/18/12)

Erik Spoelstra speaks the morning of Miami's game against Minnesota