ESP: Resumen de Miami 88 - Milwaukee 67

Miami 88 - Milwaukee 67