Resumen de Miami 113 - Milwaukee 106

Miami 113 - Milwaukee 106