Neal to Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo finishes with a powerful slam.