Game Action: Milwaukee vs Miami - 12/29/12

December 29, 2012